058 - 299 0663  info@notarisvanlieshout.nlcontact 
Belastingdienst Logo

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2017

€ 100.000 vrijstelling eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 mag u aan iemand, die tussen 18 en 40 jaar oud is, onder bepaalde voorwaarden eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning.

Als iemand vóór 1 januari 2010 een schenking van zijn ouders ontving en daarvoor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft gedaan, dan kan het fiscaal voordelig zijn als de ouders vóór 1 januari 2017 nogmaals een bedrag aan het kind schenken. Dat moet dan  bestemd zijn voor de eigen woning van dat kind. Dit zorgt er namelijk voor dat na 1 januari 2017 een hoger bedrag belastingvrij voor de eigen woning mag worden geschonken.

 

Vrijstellingen schenkbelasting

 Verkrijger  Vrijstelling
Kinderen 5.320 (jaarlijks)
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) 25.526
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig voor eigen woning of studie) 53.176
Overig 2.111 (jaarlijks)

 

Vrijstellingen erfbelasting 2017

 Verkrijger  Vrijstelling in euro’s
 Partner 638.089
 Kinderen en kleinkinderen 20.209
 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 60.621
 Ouders 47.859
 Alle overige verkrijgers 2.129

 

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Deel van de belaste verkrijging Partner of kinderen  Andere afstammelingen dan kinderen Overige verkrijgers
 0 tot 122.269  10%  18%  30%
122.269 en hoger  20%  36%  40%

 

Door de belastingdienst erkende goede doelen, de zogenaamde ANBI´s, hoeven geen belasting te betalen over een ontvangen schenking of erfenis.

Search