058 - 299 0663  info@notarisvanlieshout.nlcontact 

Mijn vader is overleden en heeft schulden nagelaten. Wat moet ik doen?

Mijn vader is kortgeleden overleden. Met de andere kinderen ben ik erfgenaam. Mijn vader heeft echter schulden nagelaten en daarom denken wij erover om zijn nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Wat moeten wij doen?

Antwoord: Bij een beneficiaire aanvaarding wordt u erfgenaam, maar u wordt dan niet zelf aansprakelijk voor schulden van uw vader. Als u de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden moet u door de rechtbank een akte van beneficiaire aanvaarding laten opmaken. U kunt natuurlijk ook afstand doen van al uw aanspraken op de erfenis en de nalatenschap verwerpen. Daarvoor moet een akte van verwerping door de rechtbank worden opgemaakt.

Als u de nalatenschap van uw vader verwerpt erven uw kinderen uw erfdeel. Willen zij ook verwerpen dan moeten uw kinderen de nalatenschap ook verwerpen. Als alle (klein)kinderen verwerpen vererft de nalatenschap naar de overige dichtstbijzijnde verwanten: de broers en zusters van uw vader, tenzij die ook verwerpen. Enzovoorts.

Vaak is het beter dat de eigen kinderen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. De kinderen zijn dan erfgenaam en kunnen zelf de nalatenschap afwikkelen. De rest van de familie wordt daar dan niet mee belast.

Search