058 - 299 0663  info@notarisvanlieshout.nlcontact 

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen.
Indien u niets regelt bepaalt de wet wie u erfgenamen zijn. In een testament kunt u zelf regelen wie uw erfganamen zijn en hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

Tijdens uw leven kunt u ook geld schenken aan een goed doel of aan uw naasten. Bijvoorbeeld omdat u één van uw kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven. Wilt u scheve gezichten voorkomen en iedereen gelijk behandelen dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Zo kunt u in een testament een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend. Daarnaast zijn er verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken.

Wat kunt u regelen in uw testament? Wat is in uw situatie de beste manier om te schenken? Dit alles is afhankelijk van uw financiële situatie én uw persoonlijke wensen. Wij kunnen u daarover goed informeren.

Search